หน่วยงานภายใน พิมพ์
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2012 เวลา 10:14 น.
:: ส่วนกลาง ::
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
โทรศัพท์
e-mail address
69/1 พญาไท ราชเทวี กทม. 10400
0-2653-4922
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4922
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม                         
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4451
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4444 (ต่อ) 3223
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4452
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4453
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4454
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
0-2653-4870
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
02-653-4444 (ต่อ) 3213
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
:: ส่วนภูมิภาค ::
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง/ที่อยู่
โทรศัพท์/โทรสาร
e-mail address
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง                                              
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260             
0-3635-7319,0-3635-7208,
0-3632-7208/F.0-3635-7208
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี                                                   
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
0-3728-8154
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.38 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
0-3728-8125, 0-3728-8123
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.22 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000                                             
0-3723-1806
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
63 ม.2 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
0-3941-1481
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
0-4451-2828
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
0-3646-1600
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
0-4431-5444
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
0-4431-3072
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.11 ปท.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
0-4481-0644
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
0-4460-5969
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
0-4561-2507
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.80 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
0-4525-9952/0-4525-9996
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
0-4326-1194
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
0-4377-7270
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
0-4258-1108
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ม.1 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
0-4284-1517
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
0-4275-6013
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.289 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
0-4225-0710,0-4224-4297/
F.0-4224-4297
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
0-5331-1836
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
0-5368-4031
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.14 อ.เมือง (หนองระบู) จ.พะเยา 56000
0-5446-6080
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.14 อ.เมือง จ.แพร่ 54000
0-5464-6457
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
0-5589-0712,0-5554-0603/
F.0-5554-0603
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
0-5526-8028
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
5 ม.17 ต.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
0-5623-7256
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.9 อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
0-3222-8418
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
0-3544-6216
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.32 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
0-7727-4250/F.0-7727-4554
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
0-7561-8053
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.ร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช 80130
0-7535-4921,0-7535-4933/
F.0-7535-4921
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ตู้ ปณ.35 ปทจ. จ.ยะลา 95000
0-7320-3218
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
0-7334-0402
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อ.เทพา จ.สงขลา 90150
0-7431-8041
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210
0 7520 3040
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:33 น.