ไทยโฮลสไตน์ฯ..ลูกผสมดัตช์ จับรีดง่าย-ไม่เตะ..ไม่อั้นน้ำนม พิมพ์
ข่าวปศุสัตว์ - ข่าวปศุสัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 08:56 น.

120 Customไทยโฮลสไตน์ฯ..ลูกผสมดัตช์ จับรีดง่าย-ไม่เตะ..ไม่อั้นน้ำนม องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th/content/edu/267425

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 09:05 น.