ลูกควายโคลนนิ่งจากเซลล์ใบหูพญาควายปลักไทย ตัวแรกของโลก Print
ข่าวปศุสัตว์ - ข่าวปศุสัตว์
Written by Web Master   
Monday, 28 November 2011 09:33
There are no translations available.

ลูกควายโคลนนิ่งจากเซลล์ใบหูพญาควายปลักไทย ตัวแรกของโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 พ.ย.- ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนประชาชนตั้งชื่อลูกควายโคลนนิ่ง หลังประสบความสำเร็จโคลนนิ่งควายปลักจากเซลล์ใบหูของพญาควายปลักไทยได้เป็น ตัวแรกของโลก

 นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวความสำเร็จของทีมวิจัยจากโครงการการใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีเพื่อส่ง เสริมกิจการผสมเทียมโคนมและกระบือปลัก ภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ สัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการโคลนนิ่งควายปลักไทยได้เป็นตัวแรกของโลก จากเซลล์ต้นแบบของใบหูพญาควายปลักไทยจาก จ.พิษณุโลก ได้ลูกควายโคลนนิงเพศผู้น้ำหนัก 40.5 กิโลกรัม เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ฟาร์มวัวทอง ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ลูกควายโคลนนิ่งมีลักษณะเด่นเหมือนพ่อควายตัวต้นแบบ คือ หน้าดอก หางแบน ข้อเท้าค่าง ปากคาบแก้ว เท้าขุนนาง ซึ่งควายลักษณะเช่นนี้พบน้อยมากจนแถบสูญพันธุ์ ตามความเชื่อโบราณหากครอบครัวใดมีพญาควายไว้ในครอบครองจะพบแต่ความสุข ทำนาราบรื่น และห้ามนำไปฆ่า หรือบริโภค

ทั้งนี้โครงการโคลนนิ่งควายปลักดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 จนประสบความสำเร็จนับเป็นการนำไปสู่การอนุรักษ์ควายที่ดีของประเทศต่อไป ลูกควายโคลนนิ่งอายุใกล้ครบ 1 เดือนแล้ว จึงเชิญชวนประชานร่วมประกวดตั้งชื่อลูกควายโคลนนิ่ง ส่งจดหมายตั้งชื่อ โดย 1 ท่านสามารถส่งได้ 1 ชื่อ ชิงเงินรางวัลเงินสด 10,000 บาท ไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. 10330  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม.- สำนักข่าวไทย

 

ที่มา : http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/297298.html