นวัตกรรมตู้ฟักไข่อัตโนมัติและเครื่องกกไก่อัตโนมัติ พิมพ์
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์ปีก
เขียนโดย Web Master   
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 12:16 น.

IMG 0195นวัตกรรมตู้ฟักไข่อัตโนมัติและเครื่องกกไก่อัตโนมัติ

ตู้ฟักไข่อัตโนมัติชื่อทางการค้าตู้ฟักไข่ไก่พื้นเมืองโมเดลกรมปศุสัตว์ศูนย์วิจัยและบำรุง   พันธุ์สัตว์เชียงใหม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เครือข่ายตู้ฟักไข่ของศูนย์วิจัยฯในการสร้างตู้ฟักไข่อัตโนมัติขนาด6,000 ฟอง (ตู้ฟัก4,000 ฟอง, ตู้เกิด2,000 ฟอง) ในปี.. 2552 พร้อมกับการสร้างเครือข่ายฟาร์มผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พันธุ์แท้โดยตู้ฟักไข่ดังกล่าวใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดยคนไทยและผลิตในประเทศไทยทั้งหมดและมีประสิทธิภาพการฟักไข่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับตู้ฟักไข่ที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ด้วยระบบดิจิตอลที่เป็นองศาฟาเรนไฮด์สามารถให้ความละเอียดของอุณหภูมิได้ตามทฤษฎีของการฟักไข่0.2 องศาฟาเรนไฮด์)ระบบการกลับไข่เป็นระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงจึงเป็นตู้ฟักไข่ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการฟักไข่ไก่พื้นเมืองไทยโดยใช้   องค์ความรู้ของคนไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ของคนไทยและเป็นสินค้า (ตู้ฟักไข่) ไทย

          จนถึงปัจจุบันตู้ฟักไข่ไก่พื้นเมืองโมเดลกรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมียอดการจำหน่ายของเครือข่ายกว่า60 ตู้จำหน่ายในราคา200,000 บาท/ตู้โดยได้มีการจำหน่ายให้แก่เครือข่ายผลิตพันธุ์, เกษตรกรทั่วไป, หน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          เครื่องกกไก่อัตโนมัติชื่อทางการค้าเครื่องกกลูกไก่ไฟฟ้าอัตโนมัติโมเดลกรมปศุสัตว์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เครือข่ายตู้ฟักไข่ของศูนย์วิจัยฯในการประกอบเครื่องกกไฟฟ้าขนาดกกลูกไก่500 – 700 ตัวในปีพ.. 2555 โดยเครื่องกกดังกล่าวใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดย   คนไทยและผลิตในประเทศไทยทั้งหมดแหล่งให้ความร้อนเป็นขดลวดไฟฟ้าขนาด1,000 วัตต์เป็นเครื่องกกระบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิในการกกด้วยระบบดิจิตอลที่เป็นองศาเซลเซียส1.0 องศาเซลเซียส)

     IMG 0196     จนถึงปัจจุบันเครื่องกกลูกไก่ไฟฟ้าอัตโนมัติโมเดลกรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมียอดการจำหน่ายของเครือข่ายกว่า110 เครื่องจำหน่ายในราคา3,000 บาท/กกโดยได้มีการจำหน่ายให้แก่เครือข่ายผลิตพันธุ์, เครือข่ายไก่ขุน, เกษตรกรทั่วไป, หน่วยงานราชการ    

 IMG 0191

IMG 0190

โดย นายอำนวย  เลี้ยวธารากุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสัตว์ปีก