การตัดแต่งกีบแพะ พิมพ์
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์เล็ก
เขียนโดย Web Master   
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา 09:20 น.

back f2การตัดแต่งกีบแพะ กีบเล็บแพะที่งอกยาวผิดปกติ จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของแพะโดยตรง ได้แก่ เจ็บขา เจ็บกีบ ขาบิดงอผิดรูป เกิดการบาดเจ็บของซอกกีบและข้อขา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...