การตัดแต่งกีบแพะ Print
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์เล็ก
Written by Web Master   
Friday, 19 April 2013 09:20
There are no translations available.

back f2การตัดแต่งกีบแพะ กีบเล็บแพะที่งอกยาวผิดปกติ จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของแพะโดยตรง ได้แก่ เจ็บขา เจ็บกีบ ขาบิดงอผิดรูป เกิดการบาดเจ็บของซอกกีบและข้อขา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...