การศึกษาซากสุกรเพื่อการศึกษาวิจัย โดย คุณกมล ฉวีวรรณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา Print
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์เล็ก
Written by Web Master   
Thursday, 08 December 2011 12:48
There are no translations available.

aichi nagoya targetsการศึกษาซากสุกรเพื่อการศึกษาวิจัย  โดย คุณกมล  ฉวีวรรณ   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา

รายละเีีอียดเพิ่มเติม..
 


การศึกษาซากสุกรเพื่อการศึกษาวิจัย

การศึกษาซากสุกร เป็นการศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของสุกรหลังจากชำแหละ การศึกษาคุณภาพเนื้อ และคุณภาพซาก เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพซากของสุกร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ใช้ประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ประเมินคุณภาพซากสำหรับบริโภค การกำหนดมาตฐานของเนื้อสัตว์ เป็นต้น โดยการศึกษาซากประกอบด้วยขึ้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 


{jcomments on}

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 12:57