การฆ่าและการตัดแต่งเนื้อโคแบบสากล พิมพ์
วีดีโอเลี้ยงสัตว์ - วีดีโอโคเนื้อ
เขียนโดย Web Master   
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2013 เวลา 13:20 น.

การฆ่าและการตัดแต่งเนื้อโคแบบสากล