ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ผลการดำเนินงานการผลิตสัตว์พันธุ์ดี ปี 2557 และการจัดทำงบประมาณประจำปี 2559" Print
หนังสือเวียน - หนังสือเวียน
Written by Web Master   
Wednesday, 09 July 2014 16:01
There are no translations available.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ผลการดำเนินงานการผลิตสัตว์พันธุ์ดี ปี 2557 และการจัดทำงบประมาณประจำปี 2559" ในระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ /สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร new031

รายละเอียด...

Last Updated on Wednesday, 09 July 2014 16:09