ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ผลการดำเนินงานการผลิตสัตว์พันธุ์ดี ปี 2557 และการจัดทำงบประมาณประจำปี 2559" พิมพ์
เขียนโดย Web Master   
วันพุธที่ 09 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:01 น.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "ผลการดำเนินงานการผลิตสัตว์พันธุ์ดี ปี 2557 และการจัดทำงบประมาณประจำปี 2559" ในระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ /สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร new031

รายละเอียด...

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:09 น.