ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการชี้แจงแผนงานปี 2559 และการเร่งรัดงานตามนโยบายฯ พิมพ์
เขียนโดย Web Master   
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 14:05 น.

ขอเชิญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และหัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแผนงานปี 2559 และการเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์  ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท กรมปศุสัตว์ และขอให้ศูนย์ฯ สถานีฯ จัดเตรียมข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 (งบลงทุน) เพื่อใช้ประกอบการประชุมฯ ดังกล่าว new

 

รายละเอียด...

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 14:12 น.