การจัด KM ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ปี 2557 พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2014 เวลา 11:33 น.

622 smallวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สำนักพัฒนาพันธุ์ได้จัดงาน KM ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ภายในงานศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ PHUPHAN COWBOYLAND  ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธุ์ KM ของสำนักพัฒนาพันธุ์ จึงได้มีการจัดแสดง KM ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ในรูปแบบนิทรรศการโปสเตอร์ของหน่วยงานในกำกับของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์