พิธีเปิดงานศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ Phuphan Cowboyland Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Monday, 15 September 2014 17:55
There are no translations available.

565 smallเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดงานศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ Phuphan Cowboyland ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์พระราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร  นิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์ โคเนื้อภูพาน โคพื้นเมือง โคนม TF  ไก่ดำภูพาน  ไก่ประดู่หางดำ  ชิมเนื้อสเต็กโคทาจิมะ ไอศกรีม และกิจกรรมอื่นๆ

 

Last Updated on Tuesday, 16 September 2014 11:14