สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลการดำเนินงานการผลิตสัตว์พันธุ์ดี ปี 2557 และการจัดทำงบประมาณประจำปี 2559” พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2014 เวลา 16:11 น.

245 smallสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลการดำเนินงานการผลิตสัตว์พันธุ์ดี ปี 2557 และการจัดทำงบประมาณประจำปี 2559”

ในระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ /สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยมี น.สพ.ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าว

ในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการผลิตสัตว์พันธุ์ดี ปี 2557 ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ทั้ง 35 แห่งในกำกับของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ซึ่งมีผู้บริหาร ผุ้อำนวยการสำนักฯ ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าสถานี และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จำนวน 170 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2014 เวลา 17:36 น.