กิจกรรมงาน "ย่างเข้า ๙ ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่ง" พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 15:44 น.

DSC 0408 smallสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้จัดกิจกรรม งาน "ย่างเข้า ๙ ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่ง" ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2557

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อกำเนิดภารกิจด้านการบำรุงพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์

โดยมี น.สพ.ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดงาน ดังกล่าวฯ

 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ รวมทั้งเสวนาทางวิชาการดังนี้

 - กิจกรรม "๘๗ ปีผูกพัน ร่วมปลูกต้นขนุน ๘๘ ต้น"

- พิธีเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันที่ระลึกบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย 12 มิถุนายน

- กิจกรรมมอบสัตว์พันธุ์ดีให้แก่ฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์สัตว์

- พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมปศุสัตว์กับมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมเลี้ยงสัตว์ต่างๆ

- นิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ ที่ราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน ศูนย์ฯ สถานีฯ

- นิทรรศการภาพเก่าเล่าความหลัง

- นิทรรศการมีชีวิต เรื่อง "ความก้าวหน้าบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย กับก้าวต่อไปสู่ทศวรรษที่ ๙"

- สัมมนาเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

- สัมมนา "๙ ทศวรรษการพัฒนาโคเนื้อไทย ก้าวไกลสู่สากล"

- กิจกรรม "BAHGI Night ก้าวที่กล้า ฟันฟ่าสู่ ๙ ทศวรรษบำรุงพันธุ์สัตว์"

- เสวนาวิชาการ เรื่อง "พ.ร.บ. บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 กับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง"

- ประชุมสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

- กิจกรรม e-learnign สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นให้แก่นักเรียน

- กิจกรรม e-breeding

- กิจกรรม e-health

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2014 เวลา 16:18 น.