การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงาน "ย่างเข้า 9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล" Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Friday, 06 June 2014 09:33
There are no translations available.

DSC02346smallสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงาน "ย่างเข้า 9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผ่านทางการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Gin Conference) กับหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในส่วนภูมิภาค

โดยมีนายทศพร  ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์เป็นประธานฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

 

Last Updated on Friday, 06 June 2014 09:45