การประชุมสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Monday, 12 May 2014 14:02
There are no translations available.

DSC 0145 smallเมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 รอธ.ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์"

ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักวิชาการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต  สำนักงานปศุสัตว์เขต

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์  หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ และเกษตรกรเครือข่ายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 144 คน และมีการศึกษาดูงาน

ที่ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ของจังหวัดอุบลราชธานีคือ สิทธิพลฟาร์ม ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และกลุ่มเกษตรพัฒนา 999 อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี