ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์บรรยายงานของสำนักฯให้ข้าราชการบรรจุใหม่ Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Wednesday, 30 April 2014 19:50
There are no translations available.

DSC 0051smallนายทศพร  ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ บรรยายงานของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์