ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 15:49 น.

DSC 0218small

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 นายทศพร  ศรีศักดิ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามงานสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พร้อมทั้งได้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการในการพัฒนาโคพื้นเมืองอีสาน