ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Monday, 30 September 2013 15:49
There are no translations available.

DSC 0218small

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 นายทศพร  ศรีศักดิ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามงานสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พร้อมทั้งได้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการในการพัฒนาโคพื้นเมืองอีสาน