ตรวจเยี่ยมติดตามงานสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี (หน่วยบุณฑริก) Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Monday, 30 September 2013 15:10
There are no translations available.

DSC 0964 small

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามงานของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อบลราชธานี (หน่วยบุณฑริก) และได้มีการร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาโคพื้นเมืองอีสาน พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเครือข่ายโคพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี