ตรวจเยี่ยมติดตามงานสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2013 เวลา 14:45 น.

DSC 0923 smallเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 นายทศพร  ศรีศักดิ์  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ

ซึ่งหัวหน้าสถานีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ