ตรวจเยี่ยมติดตามงานสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Thursday, 26 September 2013 14:45
There are no translations available.

DSC 0923 smallเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 นายทศพร  ศรีศักดิ์  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ

ซึ่งหัวหน้าสถานีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ