สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลการดำเนินงานการผลิตสัตว์พันธุ์ดี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557” พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2013 เวลา 10:15 น.

DSC 0361 small

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลการดำเนินงานการผลิตสัตว์พันธุ์ดี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557" 

โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ/หัวหน้าสถานีฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 140 คน ในระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2556 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท

ถนนหาดจอมเทียน เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี