ตรวจเยี่ยมติดตามงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2013 เวลา 09:56 น.

DSC 0892 small

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์  พร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่