ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Thursday, 26 September 2013 09:35
There are no translations available.

DSC 0887

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

 

Last Updated on Thursday, 26 September 2013 09:55