ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Friday, 21 June 2013 16:44
There are no translations available.

DSC 0220 smallวันที่ 8 มิถุนายน 2556 นายปิยศักดิ์  สุวรรณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง  นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของศูนย์ฯ