ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Monday, 17 June 2013 14:58
There are no translations available.

325 smallวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นายปิยศักดิ์ สุวรรณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์เข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี (โคเนื้อ) ของสถานีฯ