นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศึกษาวิจัย การเลี้ยงกระบือนมพันธุ์เมซานี Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Tuesday, 11 June 2013 12:31
There are no translations available.

apply f2นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศึกษาวิจัย การเลี้ยงกระบือนมพันธุ์เมซานี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศึกษาวิจัย การเลี้ยงกระบือนมพันธุ์เมซานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

 

 

อ่านรายละเอียด