การเจรจากรอบความร่วมมือโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Tuesday, 09 April 2013 12:11
There are no translations available.

055smallเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 นสพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมเจรจากรอบความร่วมมือโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกนครราชสีมา  ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์