ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Thursday, 20 September 2012 19:17
There are no translations available.

Picture16-18 กย 55 290 Medium Custom

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถานีฯ

 

 

Last Updated on Monday, 11 March 2013 08:49