ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ตรวจเยี่ยม สถานีเทพา พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:13 น.

dscf4566 Customเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นายทศพร  ศรีศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา พร้อมมอบนโยบายการบริหารและพัฒนาสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์สู่ความสำเร็จ แก่บุคลากร

รายละเอียดเพิ่มเติม...