ฟอกอากาศด้วยกรดลดกลิ่นจากโรงเรือนไก่เนื้อ Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Tuesday, 12 June 2012 17:42
There are no translations available.

10 Customฟอกอากาศด้วยกรดลดกลิ่นจากโรงเรือนไก่เนื้อ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นักวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้ลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยการฟอกอากาศ ด้วยกรดลดกลิ่นจากโรงเรือนไก่เนื้อ ณ จังหวัดลำปาง

นักวิชาการจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จำนวน 5 คนประกอบด้วย ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ คุณสาธิต อยู่ยืน คุณเยาวลักษณ์ เลไพจิตร คุณจันทร์แรม ศรีสุข และคุณพันทิวา สอนสักดา ได้ลงพื้นที่ฟาร์มประทีป เพื่อศึกษาการฟอกอากาศโรงเรือนไก่เนื้อด้วยกรดซัลฟูริก

รายละเอียดเพิ่มเติม...