หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อพร้อมคณะ เดินทางไปร่วมคัดโคเนื้อ ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:36 น.

dsc02624 Customหัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อพร้อมคณะ เดินทางไปร่วมคัดโคเนื้อ ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี

นายเอก วิทูรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ  พร้อมด้วย นายดนัย  คำขวัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนางสาวพันทิวา  สอนสักดา นักวิชาการสัตวบาล เดินทางไปร่วมคัดโคเนื้อ ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี ตำบลวังแซ้ม  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:41 น.