สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุมชี้แจงแผนงานปี 2559 และเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 18:21 น.

026 resizeในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์  กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมการชี้แจงแผนงานปี 2559 และเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุม  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ  หัวหน้าสถานีวิจัยฯ ในสังกัดของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เพื่อเป็นการชี้แจงแผนงานปี 2559 และเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงตัวชี้วัดในปี 2559