สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุมชี้แจงแผนงานปี 2559 และเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Monday, 16 November 2015 18:21
There are no translations available.

026 resizeในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์  กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมการชี้แจงแผนงานปี 2559 และเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุม  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ  หัวหน้าสถานีวิจัยฯ ในสังกัดของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เพื่อเป็นการชี้แจงแผนงานปี 2559 และเร่งรัดงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงตัวชี้วัดในปี 2559