ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2015 เวลา 15:56 น.

260 resizeเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พร้อมทั้งได้ร่วมทำบุญงานวันคล้ายวันสถาปนาสถานีฯ ไหว้เจ้าปู่ที่ปกปักรักษาสถานีฯให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา และร่วมเปิดศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพันธุ์สัตว์อย่างยั่งยืน โดยท่านปรีดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในการเปิดอาคารปรีดา อิศรางกูร ณ อยุธยา  และร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรภายในสถานีฯ

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 ตุลาคม 2015 เวลา 17:16 น.