ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Friday, 09 October 2015 15:56
There are no translations available.

260 resizeเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี พร้อมทั้งได้ร่วมทำบุญงานวันคล้ายวันสถาปนาสถานีฯ ไหว้เจ้าปู่ที่ปกปักรักษาสถานีฯให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา และร่วมเปิดศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพันธุ์สัตว์อย่างยั่งยืน โดยท่านปรีดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานในการเปิดอาคารปรีดา อิศรางกูร ณ อยุธยา  และร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรภายในสถานีฯ

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 09 October 2015 17:16