ปตท. มอบเงินให้กรมปศุสัตว์จำนวน 15 ล้านบาท สนับสนุนโครงการฟาร์มสุกรสีเขียว Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Wednesday, 26 August 2015 11:23
There are no translations available.

DSC 0183 resizeนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินจำนวน 15,000,000 บาท จากคุณโชษิต ปิ่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครราชสีมา บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เพื่อให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์ วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ตามโครงการฟาร์มสุกรสีเขียว ปลอดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Farm and Zero Waste) ซึ่งจะเป็นแบบอย่างสำหรับฟาร์มเกษตรกร เพื่อนำไปปรับใช้ให้ได้ตามความเหมาะสม เป็นการลดมลพิษมลภาวะที่เกิดจากฟาร์มสุกรต่อไป

 

Last Updated on Wednesday, 26 August 2015 11:37