ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Tuesday, 14 July 2015 15:20
There are no translations available.

090 resizeเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก จังหวัดตาก

เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโคพันธุ์ตาก ของศูนย์ฯ ตาก

 

Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 15:26