ประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาโคพันธุ์ตาก Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Tuesday, 14 July 2015 11:23
There are no translations available.

021 resizeเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 ได้มีการประชุมหารือทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาโคพันธุ์ตาก ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  จังหวัดตาก

เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และการพัฒนาสายพันธุ์โคพันธุ์ตาก ให้มีการเชื่อมโยงด้านการผลิตกับสหกรณ์ตากบีฟ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ตาก

โดยมีนักวิชาการสัตวบาลจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และคุณสุพจน์  ศรีนิเวศ์ อตีดผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์  นายยอดชาย  ทองไทยนันท์ อตีดผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  กรมปศุสัตว์  และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก  ตัวแทนจากสหกรณ์ตากบีฟ ตัวแทนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ตาก

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 14:50