ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีฯ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:21 น.

boss-T1ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายทศพร ศรีศักดิ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานีฯ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ติดตามผลการปฏิบัติงานการผลิตโคบราห์มันแดง

ในช่วงเช้าเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยบุณฑริกการผลิตโคพื้นเมือง และช่วงบ่ายท่านได้ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี

ข้าราชการและพนักงานฯมีความยินดียิ่งร่วมต้อนรับ ณ ที่ทำการสถานีฯหลังเก่า นายศรชัย คงสุข หัวหน้าสถานีฯบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม