กรมปศุสัตว์ได้ร่วมออกร้านในงานกาชาด ปี 2558 Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Thursday, 02 April 2015 11:12
There are no translations available.

045 resizeกรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้ร่วมกิจกรรมออกร้านงานกาชาด ปี 2558 โดยได้ออกร้านสเต็ก

ภายในงานดังกล่าวโดยใช้ชื่อ MOAC Restaurant ภายในร้านได้จำหน่ายสเต็ก และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากกรมปศุสัตว์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

Last Updated on Friday, 19 June 2015 14:58