สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุม เรื่อง รับนโยบายแผนการปฎิบัติงานประจำปี 2558 พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 15:31 น.

DSC 0377 smallน.สพ.ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เรื่อง รับนโยบายแผนการปฎิบัติงานประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์ฯ/หัวหน้าสถานีฯ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานในปี 2558 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 15:45 น.