สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์จัดประชุม เรื่อง รับนโยบายแผนการปฎิบัติงานประจำปี 2558 Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Friday, 26 December 2014 15:31
There are no translations available.

DSC 0377 smallน.สพ.ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เรื่อง รับนโยบายแผนการปฎิบัติงานประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ได้จัดประชุมผู้อำนวยการศูนย์ฯ/หัวหน้าสถานีฯ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานในปี 2558 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

Last Updated on Friday, 26 December 2014 15:45