การประชุมสัมมนาระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่น พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 14:53 น.

jap1กิจกรรมการประชุมสัมมนาระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่น ในโครงการ Human-Chicken Multi-Relationships (HCMR) ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2557 เพื่อศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบระหว่างคนกับไก่ในประเด็นเกี่ยวกับการทำให้ไก่ป่ากลายเป็นไก่บ้าน โดยมีนายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมด้วยนางสาวดรุณี โสภา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม...

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 16:41 น.