การประชุมสัมมนาระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่น Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Monday, 22 September 2014 14:53
There are no translations available.

jap1กิจกรรมการประชุมสัมมนาระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่น ในโครงการ Human-Chicken Multi-Relationships (HCMR) ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2557 เพื่อศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบระหว่างคนกับไก่ในประเด็นเกี่ยวกับการทำให้ไก่ป่ากลายเป็นไก่บ้าน โดยมีนายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมด้วยนางสาวดรุณี โสภา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Last Updated on Monday, 22 September 2014 16:41