การจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากไก่ชี พิมพ์
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
เขียนโดย Web Master   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 13:32 น.

1 smallสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกได้จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากไก่ชี ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในวันจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557

และที่กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 16:29 น.