การจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากไก่ชี Print
กิจกรรม - กิจกรรมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
Written by Web Master   
Thursday, 18 September 2014 13:32
There are no translations available.

1 smallสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกได้จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากไก่ชี ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในวันจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการปศุสัตว์แห่งชาติ วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557

และที่กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 16:29