maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผู้ชมขณะนี้

We have 6 guests online

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม
หมูดำเชียงใหม่ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์เล็ก
Written by Web Master   
Friday, 29 January 2016 16:00
There are no translations available.

pig1รัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมได้น้อมเกล้าถวายสุกรพันธุ์เปียแตรง จำนวน16 ตัว เมื่อวันที่16 ธันวาคม2547 เพื่อมอบไว้ใช้ในงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่เป็นผู้ท าการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ จากข้อมูลการทดสอบพันธุ์ได้ข้อมูลเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโต835.96 ±131.52 กรัม/วัน,ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร2.09 ±0.20, ความหนาไขมันสันหลัง1.12 ±0.21 เซนติเมตร,พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน37.02 ±2.79 ตารางเซนติเมตร และปริมาณเนื้อแดง55.59 ±0.90 เปอร์เซ็นต์ 

Read more...
 
นวัตกรรมตู้ฟักไข่อัตโนมัติและเครื่องกกไก่อัตโนมัติ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์ปีก
Written by Web Master   
Thursday, 17 December 2015 12:16
There are no translations available.

IMG 0195นวัตกรรมตู้ฟักไข่อัตโนมัติและเครื่องกกไก่อัตโนมัติ

ตู้ฟักไข่อัตโนมัติชื่อทางการค้าตู้ฟักไข่ไก่พื้นเมืองโมเดลกรมปศุสัตว์ศูนย์วิจัยและบำรุง   พันธุ์สัตว์เชียงใหม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เครือข่ายตู้ฟักไข่ของศูนย์วิจัยฯในการสร้างตู้ฟักไข่อัตโนมัติขนาด6,000 ฟอง (ตู้ฟัก4,000 ฟอง, ตู้เกิด2,000 ฟอง) ในปี.. 2552 พร้อมกับการสร้างเครือข่ายฟาร์มผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พันธุ์แท้โดยตู้ฟักไข่ดังกล่าวใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดยคนไทยและผลิตในประเทศไทยทั้งหมดและมีประสิทธิภาพการฟักไข่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับตู้ฟักไข่ที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ด้วยระบบดิจิตอลที่เป็นองศาฟาเรนไฮด์สามารถให้ความละเอียดของอุณหภูมิได้ตามทฤษฎีของการฟักไข่0.2 องศาฟาเรนไฮด์)ระบบการกลับไข่เป็นระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงจึงเป็นตู้ฟักไข่ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการฟักไข่ไก่พื้นเมืองไทยโดยใช้   องค์ความรู้ของคนไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ของคนไทยและเป็นสินค้า (ตู้ฟักไข่) ไทย

          จนถึงปัจจุบันตู้ฟักไข่ไก่พื้นเมืองโมเดลกรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมียอดการจำหน่ายของเครือข่ายกว่า60 ตู้จำหน่ายในราคา200,000 บาท/ตู้โดยได้มีการจำหน่ายให้แก่เครือข่ายผลิตพันธุ์, เกษตรกรทั่วไป, หน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          เครื่องกกไก่อัตโนมัติชื่อทางการค้าเครื่องกกลูกไก่ไฟฟ้าอัตโนมัติโมเดลกรมปศุสัตว์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เครือข่ายตู้ฟักไข่ของศูนย์วิจัยฯในการประกอบเครื่องกกไฟฟ้าขนาดกกลูกไก่500 – 700 ตัวในปีพ.. 2555 โดยเครื่องกกดังกล่าวใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดย   คนไทยและผลิตในประเทศไทยทั้งหมดแหล่งให้ความร้อนเป็นขดลวดไฟฟ้าขนาด1,000 วัตต์เป็นเครื่องกกระบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิในการกกด้วยระบบดิจิตอลที่เป็นองศาเซลเซียส1.0 องศาเซลเซียส)

     IMG 0196     จนถึงปัจจุบันเครื่องกกลูกไก่ไฟฟ้าอัตโนมัติโมเดลกรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมียอดการจำหน่ายของเครือข่ายกว่า110 เครื่องจำหน่ายในราคา3,000 บาท/กกโดยได้มีการจำหน่ายให้แก่เครือข่ายผลิตพันธุ์, เครือข่ายไก่ขุน, เกษตรกรทั่วไป, หน่วยงานราชการ    

 IMG 0191

IMG 0190

โดย นายอำนวย  เลี้ยวธารากุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสัตว์ปีก

 
Water Footprint ของการผลิตโคเนื้อ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Tuesday, 31 March 2015 10:47
There are no translations available.

water footprintWater Footprint ของการผลิตโคเนื้อ water footprint ของโคเนื้อเฉลี่ยทั่วโลก

15.5 m3  ต่อการผลิตเนื้อ 1 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

Last Updated on Tuesday, 31 March 2015 10:57
 
การทำเครื่องหมายประจำตัวในกระบือ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความกระบือ
Written by Web Master   
Tuesday, 10 February 2015 15:45
There are no translations available.

eartagการทำเครื่องหมายประจำตัวในกระบือ

การทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือส่วนใหญ่ทำกัน 2 ลักษณะ คื

     1. การทำเครื่องหมายฟาร์มหรือแหล่งที่มาของกระบือ เช่น BRS เป็นกระบือที่มาจากฟาร์มของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น

     2. เครื่องหมายประจำตัวกระบือแทนการตั้งชื่อ จะแทนด้วยตัวเลข ส่วนใหญ่จะเป็นลำดับการเกิดและปีที่เกิด และรหัสประจำฟาร์ม    

 

Last Updated on Wednesday, 11 February 2015 11:40
Read more...
 
การตัดแต่งกีบแพะ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์เล็ก
Written by Web Master   
Friday, 19 April 2013 09:20
There are no translations available.

back f2การตัดแต่งกีบแพะ กีบเล็บแพะที่งอกยาวผิดปกติ จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของแพะโดยตรง ได้แก่ เจ็บขา เจ็บกีบ ขาบิดงอผิดรูป เกิดการบาดเจ็บของซอกกีบและข้อขา

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright &copy; 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement