maltepe evden eve nakliyat kartal evden eve nakliyat evden eve nakliyat evden eve kibarli panax clavis panax panax
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ผู้ชมขณะนี้

We have 12 guests online

Designed by:
FTP hosting Joomla Templates
Web space hosting
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม
หมูดำเชียงใหม่ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์เล็ก
Written by Web Master   
Friday, 29 January 2016 16:00
There are no translations available.

pig1รัฐบาลประเทศเบลเยี่ยมได้น้อมเกล้าถวายสุกรพันธุ์เปียแตรง จำนวน16 ตัว เมื่อวันที่16 ธันวาคม2547 เพื่อมอบไว้ใช้ในงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่เป็นผู้ท าการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ จากข้อมูลการทดสอบพันธุ์ได้ข้อมูลเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโต835.96 ±131.52 กรัม/วัน,ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร2.09 ±0.20, ความหนาไขมันสันหลัง1.12 ±0.21 เซนติเมตร,พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน37.02 ±2.79 ตารางเซนติเมตร และปริมาณเนื้อแดง55.59 ±0.90 เปอร์เซ็นต์ 

Read more...
 
นวัตกรรมตู้ฟักไข่อัตโนมัติและเครื่องกกไก่อัตโนมัติ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์ปีก
Written by Web Master   
Thursday, 17 December 2015 12:16
There are no translations available.

IMG 0195นวัตกรรมตู้ฟักไข่อัตโนมัติและเครื่องกกไก่อัตโนมัติ

ตู้ฟักไข่อัตโนมัติชื่อทางการค้าตู้ฟักไข่ไก่พื้นเมืองโมเดลกรมปศุสัตว์ศูนย์วิจัยและบำรุง   พันธุ์สัตว์เชียงใหม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เครือข่ายตู้ฟักไข่ของศูนย์วิจัยฯในการสร้างตู้ฟักไข่อัตโนมัติขนาด6,000 ฟอง (ตู้ฟัก4,000 ฟอง, ตู้เกิด2,000 ฟอง) ในปี.. 2552 พร้อมกับการสร้างเครือข่ายฟาร์มผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พันธุ์แท้โดยตู้ฟักไข่ดังกล่าวใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดยคนไทยและผลิตในประเทศไทยทั้งหมดและมีประสิทธิภาพการฟักไข่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับตู้ฟักไข่ที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ด้วยระบบดิจิตอลที่เป็นองศาฟาเรนไฮด์สามารถให้ความละเอียดของอุณหภูมิได้ตามทฤษฎีของการฟักไข่0.2 องศาฟาเรนไฮด์)ระบบการกลับไข่เป็นระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงจึงเป็นตู้ฟักไข่ที่ได้ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับการฟักไข่ไก่พื้นเมืองไทยโดยใช้   องค์ความรู้ของคนไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ของคนไทยและเป็นสินค้า (ตู้ฟักไข่) ไทย

          จนถึงปัจจุบันตู้ฟักไข่ไก่พื้นเมืองโมเดลกรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมียอดการจำหน่ายของเครือข่ายกว่า60 ตู้จำหน่ายในราคา200,000 บาท/ตู้โดยได้มีการจำหน่ายให้แก่เครือข่ายผลิตพันธุ์, เกษตรกรทั่วไป, หน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          เครื่องกกไก่อัตโนมัติชื่อทางการค้าเครื่องกกลูกไก่ไฟฟ้าอัตโนมัติโมเดลกรมปศุสัตว์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เครือข่ายตู้ฟักไข่ของศูนย์วิจัยฯในการประกอบเครื่องกกไฟฟ้าขนาดกกลูกไก่500 – 700 ตัวในปีพ.. 2555 โดยเครื่องกกดังกล่าวใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดย   คนไทยและผลิตในประเทศไทยทั้งหมดแหล่งให้ความร้อนเป็นขดลวดไฟฟ้าขนาด1,000 วัตต์เป็นเครื่องกกระบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิในการกกด้วยระบบดิจิตอลที่เป็นองศาเซลเซียส1.0 องศาเซลเซียส)

     IMG 0196     จนถึงปัจจุบันเครื่องกกลูกไก่ไฟฟ้าอัตโนมัติโมเดลกรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมียอดการจำหน่ายของเครือข่ายกว่า110 เครื่องจำหน่ายในราคา3,000 บาท/กกโดยได้มีการจำหน่ายให้แก่เครือข่ายผลิตพันธุ์, เครือข่ายไก่ขุน, เกษตรกรทั่วไป, หน่วยงานราชการ    

 IMG 0191

IMG 0190

โดย นายอำนวย  เลี้ยวธารากุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสัตว์ปีก

 
Water Footprint ของการผลิตโคเนื้อ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความโคเนื้อ
Written by Web Master   
Tuesday, 31 March 2015 10:47
There are no translations available.

water footprintWater Footprint ของการผลิตโคเนื้อ water footprint ของโคเนื้อเฉลี่ยทั่วโลก

15.5 m3  ต่อการผลิตเนื้อ 1 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

Last Updated on Tuesday, 31 March 2015 10:57
 
การทำเครื่องหมายประจำตัวในกระบือ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความกระบือ
Written by Web Master   
Tuesday, 10 February 2015 15:45
There are no translations available.

eartagการทำเครื่องหมายประจำตัวในกระบือ

การทำเครื่องหมายประจำตัวกระบือส่วนใหญ่ทำกัน 2 ลักษณะ คื

     1. การทำเครื่องหมายฟาร์มหรือแหล่งที่มาของกระบือ เช่น BRS เป็นกระบือที่มาจากฟาร์มของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ของกรมปศุสัตว์ เป็นต้น

     2. เครื่องหมายประจำตัวกระบือแทนการตั้งชื่อ จะแทนด้วยตัวเลข ส่วนใหญ่จะเป็นลำดับการเกิดและปีที่เกิด และรหัสประจำฟาร์ม    

 

Last Updated on Wednesday, 11 February 2015 11:40
Read more...
 
การตัดแต่งกีบแพะ PDF Print E-mail
บทความ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการจัดการฟาร์ม - บทความสัตว์เล็ก
Written by Web Master   
Friday, 19 April 2013 09:20
There are no translations available.

back f2การตัดแต่งกีบแพะ กีบเล็บแพะที่งอกยาวผิดปกติ จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของแพะโดยตรง ได้แก่ เจ็บขา เจ็บกีบ ขาบิดงอผิดรูป เกิดการบาดเจ็บของซอกกีบและข้อขา

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6
View My Stats
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
webmail

Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement  ; Department of Livestock Development

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.0 2653 4444 ต่อ 3213 /Fax 0 2653 4922 Email: breeding1@dld.go.th

Copyright &copy; 2011,By  Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement